Αρκετά με τα ψέματα και τις συκοφαντίες
Αρκετά με τα ψέματα και τις συκοφαντίες τις κατηγορίες χωρίς βάση από αυτόν που ζημίωσε και έκλεισε την εταιρία Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη