Η Δικαίωση πάντα έρχεται, έστω με καθυστέρηση...
Η Δικαίωση έρχεται, έστω με καθυστέρηση... Υπομονή θέλει.