Όροι Χρήσης, Αγοράς & Παροχής Υπηρεσιών


Συμφωνείτε και αποδέχεστε τα παρακάτω:

Το περιεχόμενο, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι αναφορές, τα σχέδια, τα λογότυπα και όλα τα στοιχεία και συστατικά του site www.afoikyriakidi.gr, καθώς και κάθε δικαίωμα ή αξίωση που πηγάζει από αυτά, τα αφορά ή έλκεται από αυτά, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλο δικαίωμα της οποίας προστατεύεται από την Ελληνική, την Ευρωπαϊκή και την Διεθνή Νομοθεσία ανήκουν στην Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 4, Θεσσαλονίκη) ή/και στις αντίστοιχες εταιρίες ή/και φυσικά πρόσωπα που της ανήκουν.

Κάθε χρήστης (επισκέπτης - πελάτης, του ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου) έχει την δυνατότητα ανέξοδα να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διεθνώς και στην Ελλάδα ισχύουν και όσα αναφέρονται στο παρόν τα οποία και αποδέχεται, να ασκήσει την ατομική άδεια που του παραχωρείται και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου.

Η Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. διαβεβαιώνει ότι προστατεύει και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, κατά τον χρόνο επίσκεψης, χρήσης και εξυπηρέτησης τους, μέσω του δικτυακού της τόπου και αποκλείεται για κάθε λόγο και αιτία η πώληση, η μίσθωση ο δανεισμός η εκχώρηση η διακίνηση και κάθε άλλη μορφή κοινοποίησης προσωπικών στοιχείων χρηστών χωρίς την συγκατάθεση τους, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο.

Η Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την ακριβή αποστολή και είσπραξη κάθε παραγγελίας, και όσα στοιχεία απαιτούνται για να αναπτυχθεί, βελτιωθεί και εξατομικευτεί η εξυπηρέτηση-ενημέρωση των χρηστών της, σύμφωνα με όσα ορίζει η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το αρχείο δεδομένων της Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., μετά από επικοινωνία με το τμήμα internet και να ασκήσει τα δικαιώματα του σύμφωνα με το νόμο.

Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο ελέγχει, αλλά δεν ευθύνεται για την τυχόν ανατίμηση των ειδών του από την πλευρά των εκδοτών-προμηθευτών του, καθώς και για τυχόν λάθη πληκτρολόγησης τιμών ή άλλων στοιχείων των προϊόντων του.

Η ενημέρωση της διαθεσιμότητας των βιβλίων των κατά τόπων βιβλιοπωλείων μας γίνεται ετεροχρονισμένα και όχι σε πραγματικό χρόνο (real time) και για τον λόγο αυτό η Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί την διάθεση των βιβλίων.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

1. Επίσκεψη-Περιήγηση: Κάθε πελάτης / χρήστης ελεύθερα επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα της Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. χωρίς να απαιτείται η παροχή προσωπικών πληροφοριών. Εάν η επίσκεψη μετατραπεί σε αποθήκευση βιβλίων για μελλοντική αγορά ή παραγγελία, απαραίτητα στοιχεία είναι το έγκυρο email του χρήστη, ένα όνομα χρήστη και ένας μυστικός κωδικός (τον οποίο καθορίζετε και γνωρίζει μόνο ο χρήστης).

2. Φυσικά πρόσωπα, αγορές βιβλίων/προϊόντων: Απαιτείται ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας (για τον έλεγχο και την διασταύρωση στοιχείων πιστωτικής κάρτας), σταθερό - κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας) διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, τύπος παραστατικού που θα εκδοθεί (απόδειξη ή τιμολόγιο οπότε απαιτείται και Α.Φ.Μ), τρόπος πληρωμής π.χ αντικαταβολή, ελεύθερα με χρέωση πιστωτικής κάρτας, οπότε αναγκαία είναι και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας. Αυτονόητο είναι ότι η χρέωση της πιστωτικής κάρτας που κάθε πελάτης/χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή των αγορών του, χρεώνεται μία φορά για την συγκεκριμένη συναλλαγή εκτός διαρκούς ή ειδικής εντολής. Συνήθως απαραίτητα στοιχεία κρίνονται ο αριθμός FAX, το επάγγελμα ή άλλα συμπληρωματικά στοιχεία λόγω ιδιαιτερότητας στην παραγγελία του πελάτη/ χρήστη.

3. Νομικά Πρόσωπα-Ελεύθεροι Επαγγελματίες, αγορές βιβλίων/προϊόντων: Επωνυμία του νομικού προσώπου ή του επαγγελματία, τόπος έδρας, διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας) Α.Φ.Μ, ΔΟ.Υ ονοματεπώνυμο αρμόδιου για την παραγγελία, σταθερό- κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός FAX.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ/ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους και στον λογαριασμό τους σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 12 ν.2472/1997 και τροπ. του ν.4139/2013) αλλά μπορούν επίσης να ζητήσουν την κοινοποίηση των στοιχείων που διατηρεί η εταιρία Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Για την αναγνώριση του χρήστη είναι δυνατόν το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο να χρησιμοποιήσει cookies.

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιείται η ασφαλέστερη σε παγκόσμιο επίπεδο τεχνολογία SSL με κρυπτογράφηση. Η εταιρία ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και όταν υπάρχει αναβάθμιση στις τεχνολογίες κρυπτογράφηση τότε τις ενσωματώνει το ταχύτερο δυνατό.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners καθώς και αντικαταβολής η πληρωμής μετρητοίς στο φυσικό μας κατάστημα (εφόσον επιλέξετε αυτό τον τρόπο παραλαβής).

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο παρακολουθεί με συνέπεια τους χρόνους παράδοσης των παραγγελιών, εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η παραγγελία θα εκτελείται αμέσως μετά την λήξη της αιτίας που δημιούργησε την καθυστέρηση με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη, καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελίας ή η μη εκτέλεση παραγγελίας για αποδεδειγμένους λόγους δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης.

-Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο παρέχει κάθε ζητούμενη από τον πελάτη επεξήγηση για τα είδη της παραγγελίας του πριν την εκτέλεση της, αλλά και όσο διαρκεί η 10ήμερη προθεσμία υπαναχώρησης του μετά τη παρέλευση της οποίας αποκλείεται η επιστροφή τους.

-Τα προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο, χρέωση & ευθύνη του πελάτη.

-Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο ελέγχει, αλλά δεν ευθύνεται για την καταλληλότητα των ειδών που αποστέλλει στους πελάτες του πλην των ελαττωματικών. Κάθε περίπτωση απώλειας ή κλοπής πιστωτικής κάρτας από πελάτη του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου που έχει δηλώσει χρήση κάρτας, ανακοινώνεται άμεσα στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο για την αποφυγή δόλιας χρήσης της.

-Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο ενημερώνει καθημερινά την βάση δεδομένων του, για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών του χωρίς να φέρει την ευθύνη για τίτλους που εμφανίζουν έλλειψη στις αποθήκες των εκδοτών ή για εξαντλημένους τίτλους

-Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο απροειδοποίητα ενημερώνει το κείμενο των όρων συναλλαγής με τους πελάτες του στα πλαίσια του δικαιώματος που έχει να ανανεώνει ή να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τους όρους αυτούς.

-Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής εγγεγραμμένου μέλους εάν αυτό δεν επιθυμεί να παραλαμβάνει newsletter, δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 12 μήνες και δεν έχει κάνει ποτέ παραγγελία. Αυτό γίνεται για λόγους οικονομίας στο μέγεθος της βάσης δεδομένων των πελατών. Ο διαγραμμένος πελάτης μπορεί οποτεδήποτε το θελήσει να επανεγγραφεί.

-Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει τις προσπάθειες του για να παρέχει απρόσκοπτη λειτουργία και υπηρεσίες υψηλής στάθμης χωρίς να εγγυάται την ανυπαρξία διακοπών ή σφαλμάτων ούτε την απόλυτη προστασία από ψηφιακούς ιούς ή την παντελή απουσία παροδικών λειτουργικών προβλημάτων του και δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη οποιασδήποτε μορφής ζημία χρήστη από πρωτοβουλίες του, σχετικές με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του site που γίνονται με γνώση όσων στο παρόν σημείωμα αναφέρονται.

-Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο διατηρεί τις επιφυλάξεις του για μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη παραβίαση που οδηγεί σε ανάγνωση ή υφαρπαγή προσωπικών πληροφοριών.

-Σε περίπτωση ύπαρξης διαφημίσεων ή προβολής διαφημιστικού υλικού την ευθύνη για το περιεχόμενο και την νομιμότητα του υλικού αυτού φέρει κάθε διαφημιζόμενος ή άμεσα ή έμμεσα προβαλλόμενος και μόνο αυτός. Αντίστοιχη παραίτηση από κάθε ευθύνη έχει το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο για κάθε άλλο δικτυακό τόπο στον οποίο τυχόν παραπέμπει με δεσμό (link) ή μέσω διαφημιστικού συνδέσμου. Την ευθύνη των δικτυακών αυτών τόπων για κάθε θέμα φέρουν οι ιδιοκτήτες τους.

-Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από τη Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και η Ελληνική Νομοθεσία ρυθμίζει ό,τι σχετίζεται με την χρήση του.

-Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου διέπονται από το Διεθνές, το Κοινοτικό και το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.