Αρκετά με τα ψέματα και τις συκοφαντίες
Αρκετά με τα ψέματα και τις συκοφαντίες τις κατηγορίες χωρίς βάση από αυτόν που ζημίωσε και έκλεισε την εταιρία Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη
HOW TO LIVE FROM AUTHORING
Can an author live now a days from writing books? What basis is there for this and how you can manage?
DIGITAL ERA. REPEAL OF THE BOOKS?
Instant download. Instant Search. Audio & video content. Sophisticated tablets. Is it time to repeal the books? Definitely no. People will always seek the warmth and personal contact with naturally occurring materials such as paper.
HOW TO CHOOSE GOOD BOOKS
It is said that a good book can become our friend and guide. How can we choose really good books in the contemporary era of over-information?